Tisk diplomů,akcií a certifikátů

Diplomy, vlastnické listy, akcie a certifikáty tiskneme především pro firmy, školy, sportovní kluby, školící střediska, vzdělávací zařízení, bankovní instituce, servisní firmy apod. Většinou se jedná o tiskoviny, které potvrzují účast na nějaké akci nebo úspěšné složení zkoušky či opravňují držitele ke konání různých činností či čerpání služeb nebo produktů. Často tvoříme grafický návrh a personalizujeme jména a příjmení podle dodané tabulky.

 

Příklady realizovaných tiskovin

Diplom s ražbou

Diplom s ražbou

certifikát

Certifikát ze školení

Diplom za umístění

Diplom za umístění

Vlastnický list s ražbou

vlastnický list s ražbou

Vlastnický list

Vlastnický list

Akcie s ochrannými prvky

Akcie s ochrannými prvky

Vyžádejte si vzorník speciálních papírů

Stáhněte si předlohy ochranných prvků pro diplomy, akcie, certifikáty nebo ceniny

Ušetřete si čas, vyhněte se zbytečným chybám. Stáhněte si jednoduché návrhy ochranných prvků pro vaše tiskoviny. Předlohy obsahují nastavení potřebná pro naši výrobu. .

Jak probíhá výroba

  • Často tvoříme grafické návrhy. Někdy do návrhů vkládáme ochranné prvky proti kopírování nebo falšování.

  • Tiskoviny běžně personalizujeme. Zákazník dodá tabulku hodnot, které se na tiskovinách budou měnit např. jména a příjmení, adresy, výsledek zkoušky, název kurzu.

  • Pokud je třeba, vyrobíme 1 maketu pro schválení. Tento první kus bude vypadat přesně tak, jak budou vypadat všechny další. 

  • Po schválení náhledu nebo makety vše vytiskneme.

  • Vyrobené tiskoviny zabalíme a doručíme na předem domluvenou adresu.

  • Pokud má tiskovina charakter ceniny, vyrábíme dle přísných pravidel. Vadné kusy nebo kusy vyrobené na víc pro potřeby výroby bezpečně skartujeme.

Technické možnosti výroby

Diplomy, certifikáty, akcie, vlastnické listy nebo certifikáty lze vyrobit v mnoha variantách. 

Běžné a speciální papíry

Diplomy mohou být vytisknuté na nenatíraných (ofsetových), natíraných (křídových) nebo speciálních grafických papírech. V nabídce jich máme stovky typů a barevností.

Kvalita tisku

Tiskneme CMYK a v případě potřeby i Pantone barvami.

Ochranné prvky

Jednoduchá ochrana proti kopírování může být již v grafickém návrhu. Kopírky mají problém kopírovat jemné grafické prvky. Pro ochranu proti kopírování můžeme použít papíry s vodoznakem, tiskoviny můžeme opatřit hologramem apod.