Jak připravit tiskové PDF

Rozměry

Konečný formát tiskoviny musí být vyznačen trimboxem. Všechny strany tiskového PDF musí mít stejnou orientaci (na výšku/na šířku). Strany v PDF musí mít vůči sobě navzájem orientaci, jakou mají mít na výsledné tiskovině (hlava/hlava, hlava/nohy). Dodané PDF musí mít tolik stran, kolik stran bude mít tiskovina, včetně stránek bez tisku.

U publikací s vazbou musí být obálka a vnitřní strany v samostatných PDF souborech. U potahu knih s vazbou V8 vám poskytneme přesné rozměry pro sazbu, kontaktujte naše produkční oddělení. U obálek brožur s vazbou V2 a V4 konzultujte přesný rozměr sazby s naším produkčním oddělením.

Spadávky

Při tisku do kraje musí být spadávky nadefinované pomocí bleedboxu. Šíře spadávky musí být nejméně 3 mm přes okraj konečného formátu tiskoviny.

Ořezové značky

Ořezové a jiné technologické značky musí být umístěny alespoň 1,5 mm od trimboxu.

Objekty

Bitmapové i vektorové objekty musí být uloženy v barevném prostoru CMYK, popřípadě Grayscale. Rozlišení bitmapových objektů musí být minimálně 175 dpi pro digitální tisk a 250 dpi pro ofsetový tisk. Důležité objekty (texty, loga, rámečky apod.) musí být umístěné nejméně 3 mm od čistého formátu.

Přetisky

Černé objekty ve složení C=0, M=0, Y=0, K=100 musí mít zapnutý přetisk, pokud grafický návrh nevyžaduje jinak. Bílé objekty musí mít přetisk vypnutý. Černé objekty tisknuté na metalických barvách (např. na zlaté nebo stříbrné) musí mít přetisk vypnutý.

Barvy

Barevnost černobílých fotografií, černobílých rastrových obrázků a větších černých ploch konzultujte s produkčním oddělením. Černé plochy, větší černé objekty a černá písma větší jak 50 bodů musí být složeny C=40, M=40, Y=40, K=100.

Barevné krytí všech procesních (CMYK) barev dohromady nesmí být větší než 320 %. Přímé Pantone barvy musí být v PDF jako další kanál pojmenovaný číslem požadované barvy.

Písma

Písma musí být převedena do křivek nebo musí být do PDF přibalena.

Tvarový ořez, výseky a vrtání

Výseková raznice a značka vrtané díry musí být na samostatné stránkce v PDF nebo v samostatném PDF.

Parciální lak, zlatoražba, slepotisk

Tvar parciálního laku, zlatoražby, nebo slepotisku musí být vektorový objekt s trappingem 0,5 bodu a musí být na samostatné stránce nebo v samostatném PDF.

Profily

PDF nesmí obsahovat žádné ICC profily, ani Nchannel, ani Indexcolour.