Jak získat ISBN a EAN knihy

Přidělení čísla ISBN a kódu EAN nové knize je dobrovolné. Pokud však chcete knihy prodávat v obchodní síti, EAN je témě nezbytný. Pokud plánujete vydat vlastní knihu, můžeme vám s přidělením ISBN a EAN kódu pomoci.

Jak získat ISBN

Číslo ISBN přiděluje Národní agentura ISBN v ČR.  O přidělení ISBN lze požádat osobně v Národní agentuře, nebo online.  

ISBN pro autora (samo-nakladatele) nebo firmu

Pokud knihu vydává autor vlastním nákladem nebo ji vydává firma, která neprovozuje soustavnější nakladatelskou činnost, třeba Národní agentuře sdělit základní bibliografické údaje o knize, tj. autora, název, podnázev, vydavatele (i s jeho adresou), pořadí a rok vydání, druh vazby, případně předpokládanou cenu a zda bude třeba číslo ISBN v podobě čárového kódu EAN.

ISBN pro knižního nakladatele

U firem zabývajících se nakladatelskou činností je k přidělení ISBN nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na vydavatelskou činnost a vyplněný evidenční list, který poskytuje Národní agentura ISBN ČR.

Povinnosti vyplývající z přidělení ISBN

Pokud získáte ISBN, musíte ho v knize uvést, nejlépe na druhé straně dole v tiráži a na zadní straně obálky. Jako vydavatel také musíte odevzdat z každého vydání knihy tzv. povinné výtisky, dva kusy Národní knihovně České republiky a po jednom kuse Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci, Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.

Detailní informace k přidělení ISBN naleznete na stránce Národní knihovny České republiky, kde naleznete i všechny podmínky, které musíte splňovat a které jsou s přidělením ISBN spojené.

Jak získat EAN kód

EAN (European Articel Number) kód lze získat na licencovaných pracovištích, která mají přístup do nadnárodního systému GS1, který umožňuje celosvětově jednoznačnou identifikaci položek, služeb, objektů či subjektů. K zaregistrování jsou třeba základní údaje o výrobci a produktu. Detaily je vhodné zjistit přímo na pracovištích.