Digitální ražba - sleeking

Místo tisku zlatou, nebo stříbrnou barvou, je použitá efektivnější zlatá, nebo stříbrná kovová folie.

Na rozdíl od termoražby nezanechává vytlačený reliéf, její výroba je rychlejší a je možné ji následně potisknou pro vytvoření dalších efektů.

Použitelná je pouze na křídové papíry, se sametovou laminací.

Prezentace se stříbrnou ražbou

Brožura se sleekingem stříbrnou folií s plnobarevným přetiskem folie na obálce.

Ražba stříbrnou folií s plnobarevným přetiskem na obálce prezentační tiskoviny.jpg

KNIHA S DIGITÁLNÍ RAŽBOU ZLATOU FolIÍ NA OBÁLCE

Kniha se zlatým sleekingem na obálce.

Kniha se zlatotiskem na obálce

Kniha s ražbou stříbrnou folií

Kniha se sleekingem stříbrnou folií a přetiskem černou barvou.

Efektivní pro knihy prodejné v knihkupectví.

Ražba stříbrnou folií s přetiskem na obálce knihy.jpg

VIZITKY SE ZLATOU RAŽBOU

Vizitky, tisk černou barvou, logo sleeking zlatou folií.

Ražba loga zlatou folií na vizitce.jpg

Vánoční přání se zlatou ražbou

Tisk vánočního PF s digitální ražbou zlatou folií.

PF vánoční přání se zaltou ražbou.jpg

ZlatÉ vizitky

Vizitky s celoplošným sleekingem zlatou folií.

Zlaté vizitky sleeking.jpg

Reklamní letáky s Digitální ražbou

Personalizované reklamní letáky se zlatou a stříbrnou digitální ražbou.

Ražba zlatou a stříbrnou folíí.jpg