Parciální UV lak

Parciální UV lak vytváří efktní povrchovou úpravu, kontrast mezi matnou plochou a lesklými místy laku.

Parciální UV lak je nanesen na některé prvky tisku nebo samostatně, nejlépe vynikne na tmavých plochách.

Pouzdro na vizitky s Parciálním UV lakem

Parciální UV lak vytvářející ornament.

Parciální UV lak ornamentu.jpg

Prezentace s parciálním UV lakem

Parciální UV lak na tmavé ploše vyjadřující proud světla.

Parciální UV lak na tmavé ploše.jpg

Parciální UV lak na reklamním letáku

Parciální UV lak zvýrzňující logo akce.

Parciální UV lak motivu.jpg