Jak připravit bezvadné tiskové PDF


rozměry

Konečný formát tiskoviny musí být vyznačen trimboxem.
Všechny strany tiskového PDF musí mít stejnou orientaci (na výšku/na šířku).
Dodané PDF musí mít tolik stran, kolik stran bude mít tiskovina.

Spadávky

Při tisku na spad musí být spadávky nadefinované pomocí bleedboxu.
Šíře spadávky musí být nejméně 3 mm přes okraj konečného formátu tiskoviny.

Ořezové značky

Ořezové a jiné technologické značky musí být umístěny alespoň 1,5 mm od trimboxu.

Objekty

Bitmapové i vektorové objekty musí být uloženy v barevném prostoru CMYK, popřípadě Grayscale.
Rozlišení bitmapových objektů musí být minimálně 175 dpi pro digitální tisk a 250 dpi pro ofsetový tisk.
Důležité objekty (texty, loga, rámečky apod.) musí být umístěné nejméně 3 mm od čistého formátu.

Přetisky

Černé objekty ve složení C=0, M=0, Y=0, K=100 musí mít zapnutý přetisk, pokud grafický návrh nevyžaduje jinak.
Bílé objekty musí mít přetisk vypnutý.
Černé objekty tisknuté na metalických barvách (např. na zlaté nebo stříbrné) musí mít přetisk vypnutý.

barvy

Černé plochy, větší černé objekty a písma větší jak 50 bodů musí být složeny C=-40, M=40, Y=40, K=100.
Barevné krytí všech procesních (CMYK) barev dohromady nesmí být větší než 320 %.
Přímé Pantone barvy musí být v PDF jako další kanál pojmenovaný číslem požadované barvy.

Písma

Písma musí být převedena do křivek nebo musí být do PDF přibalena.

Výseky a vrtání

Výseková raznice a značka vrtané díry musí být na samostatné stránkce v PDF nebo v samostatném PDF.

Parciální lak

Tvar parciálního laku musí být vektorový objekt s trappingem 0,5 bodu
a musí být na samostatné stránce nebo v samostatném PDF.

Profily

PDF nesmí obsahovat žádné ICC profily.