Jak získat ISBN 


Přidělení ISBN při vydání knihy je v České republice dobrovolné.

Pokud chcete vydat knihu samonákladem, nebo pro Vás není nakladatelská činnost hlavním předmětem podnikání, ISBN pro samotné vydání knihy nepotřebujete. 

Jednou z výhod přiděleného ISBN čísla je nižší sazba DPH, také získáte EAN kód, díky kterému je možné knihu nabídnout do prodejních sítí.

ISBN pro samonakladatele

U publikací vydaných vlastním nákladem autora, nebo ojedinělé publikace vydané firmou, která nehodlá provozovat soustavnější nakladatelskou činnost, přiděluje ISBN číslo Národní agentura ISBN v ČR

Žadatel o číslo ISBN musí Národní agentuře ISBN v ČR sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize, tj. autora, název, podnázev, vydavatele (i s jeho adresou), pořadí a rok vydání, druh vazby, popř. i předpokládanou cenu a zda bude požadovat čísla ISBN do čárového kódu EAN.

ISBN PRO NAKLADATELE

U firem zabývajících se nakladatelskou činností je k přidělení ISBN nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na vydavatelskou činnost, evidenční list, který vydavateli poskytne Národní agentura ISBN ČR. O přídělení ISBN lze požádat osobně v Národní agentuře, nebo online.  

  Veškeré informace k přidělení ISBN naleznete na stránce Národní knihovny České republiky, kde naleznete i všechny podmínky, které musíte splňovat a které jsou s přidělením ISBN spojené.

POVINNOSTI spojenÉ s ISBN

Pokud získáte ISBN, musíte ho v knize uvést, nejlépe na druhé straně dole v tiráži a na zadní straně obálky ve spojení s EAN kódem.

Vydavatel je také povinen odevzdat z každého vydání neperiodické publikace tzv. povinné výtisky, dva kusy Národní knihovně České republiky, a po jednom kuse Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci, Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.

ISBN_EAN.jpg

Vyřešíme za váš přidělení ISBN a přidělení EAN kódu.

Vytvoříme vám grafickou podobu EAN kódu.

Knihy vám vytiskneme a zajistíme všechny povinnosti s tím spojené.

Tiskneme knihy s ISBN i knihy bez ISBN.