DPH u knih a publikací

Velmi zjednodušeně můžeme výši DPH u knih a publikací určit podle následujících kriterií:

21% DPH u knih

Knihy nebo publikace sloužící pro firemní účely a k propagaci firmy a knihy obsahující více jak 50 % reklamy patří do základní 21% sazby DPH.

Do této sazby patří také výroční zprávy a to i v případě, že mají ISBN.

15% DPH u knih

Knihy převážně pro vlastní potřebu, knihy které nejsou určeny k prodeji a propagaci a obsahující méně než 50 % reklamy mají sazbu DPH 15%.

10% DPH u knih

Knihy převážně určené k prodeji, obrázkové, ilustrované, nebo psané knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, učebnice, vzdělávací publikace a knihy s přiděleným ISBN, kde reklama nepřesahuje 50% obsahu patří do snížené 10% sazby DPH.

 

Detailní informace o sazbě DPH u knih naleznete v dokumentu Generálního finančního ředitelství Ministerstva financí.

Potřebujete poradit s DPH, nebo výrobou knih, neváhejte nás kontaktovat.